Övrigt

Termisk energilagring

Termisk energi eller värmeenergi är den energin som är lagrad i rörelsen av atomer eller molekyler hos något objekt. Termiska energin är en extensiv storhet som är en del av objektets inre energi. Det finns tre olika typer av termiskenergilagring dem är ”Sensibel värmeenergilagring, Latent värmeenergilagring och som sist har vi Kemisk värmeenergilagring”. Sensibel lagring är att ett medium lagrar energi utan att genomgå en fasomvandling. Latent lagring innebär att ett medium lagrar energi och därigenom genomgår en fasomvandling. Men vid kemisk energilagring så är det en värmelagring som upptar energi genom endotermiska reaktioner. Energin avges igen som värme när reaktionerna reverseras. (Viktor)


Fördelar med termiskt energikraftverk är att elproduktionen blir jämnare och mer förutsägbar eftersom värmen kan lagras. Dessutom så passar det dem elsystemen som vi har idag. En nackdel med till exempel termisk energilagring för en ackumulatortank är att uppvärmningen av tanken förbrukar massvis med energi, den energin som man använder för att värma upp tanken kommer att gå förlorad givetvis som gör det dyrt att inte ha på tanken hela tiden. (Viktor)

Ackumulatortanken

En ackumulatortank fungerar genom att en panna värmer upp värmevattnet och det strömmar genom ackumulatortanken, sedan används det kalla returflödet från konsumenterna och flödet från värmegeneratorn för att höja vattnets temperatur så att det kan släppas ut till konsumenterna när det behövs. Sedan sickas det kalla returflödet från konsumenterna skickas tillbaka till tanken. Om sedan tanken också ger vatten till hushållsbruk så omfattas förbrukningen också av tappställningen. (Viktor)

En större fördel till att använda ackumulator är att du inte behöver elda lika mycket det räcker att elda upp till två gånger bara per dygn. Däremot så kommer ackumulatortanken kosta en massa att fylla upp eftersom dem brukar vara runt 500 liter till – 3000 liter vatten i dem tankerna som gör att vattnet kommer kosta en del att fylla upp. (Viktor)

Akvifer

Akvifer eller Akvifärer är en geologisk bildning som lagras i grundvatten med som är tillräckligt porösa och genomsläpplighet att det har ett betydande uttag av grundvatten. Det här grundvattnet förvarats i ett undervattenmagasin vilket ofta är avgränsad del av marken där det finns möjligheter att ta ut grundvattnet. (Linus)

En fördel med afvierer är att de är inte så känsliga för säsongsbaserade förändringar av vattenkonsumtionen och klimatvariationer. En nackdel med akviferer är att om vi pumpar ut för mycket grundvatten så kommer vi påverka miljön genom att förorena vattendrag som ledder till sjöar. (Linus)

Gropvärmelager

Gropvärmelager går ut på genom att skapa ett kostnadseffektivt och billig värme genom att spricka upp eller borra ett håll i berggrunden för att värma upp vattnet när det finns överskottsvärme och låta det värma berget genom att cirkulera det i sprickorna. När det finns behov av värme så tas värmen upp igen på så set kan man ta värme från sommaren till vintern. Man måste gräva djupt för att kunna värma upp vattnet runt 50–100 meters djup. (Linus)

En fördel till gropvärmelager är att det är låg driftkostnad eftersom ett gropvärmelager använder naturlig jordvärme för att lagra värmeenergi, vilket minskar behovet av att använda andra energikällor för att värma upp eller kyla ner byggnader. Dem har också långa livslängder om den är välkonstruerad och underhållen grop kan ha en lång livslängd eftersom den har inga mekaniska delar som slits under tiden som gör att man inte behöver ersätta dem regelbundet vilket gör det kostnadseffektivt. Även om man inte behöver underhålla specifika delar så behöver man underhålla olika saker i en groplager för att det ska fungera effektivt. Det kan vara allt från att rengöra rörledningar till reparation av läckor eller skador. (Viktor)

Skriven av:

Linus Rönnberg

Viktor Kormos

Källor

akvifer – Uppslagsverk – NE.se

Ackumulatortank för uppvärmningsvatten | Viessmann SE

Termisk energilargring | KTH

Lagring av termisk energi — Jernkontorets energihandbok

https://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_energi

De skapar sprickor i berget – ska bli värmelager för fjärrvärme – Termo (termoinnovation.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.