Övrigt

Varför vi behöver mer vindkraft (debattartikel)

I dagens nuläge så är det stort problem med global uppvärmning. Det är problem som kan orsaka enorma konsekvenser för hela planet och livet inom det. En stor faktor som orsaker det här problemet är kärnkraftverk och dess koldioxidutsläpp. Därför anser jag att vindkraftverk är 100% miljövänligare, mer effektivare och kostnaden är billigare. Vi borde använda mer vindkraft i stället för kärnkraft.

Hur fungerar vindkraft?
Den börjar med att samla in delar av energi som finns i vinden. Själva bladen på vindkraftverket är formade som propellrar som drivs runt i vinden. Oftast finns det tre blad som bildar en rotor som man brukar kalla det. Den samlar alltså energi från vindens rörelser.

Om vindkraftverk
Vindkraft gör att det blir bättre för miljön och släpper inte ut koldioxid ute i luften. Under 2020 har vi totalt 4,333 vindkraftverk vilket är bra och man märker att vi har satsat på en bättre miljöpåverkan.                                                                  

Energin är förnybar och är en av de viktigaste källorna för förnybar energi. En bra grej med den är att den inte släpper ut farliga ämnen. Vindkraft är effektiv och blir bättre ju längre tiden går. Det bästa med den är att den inte släpper ut massa koldioxidutsläpp. Dvs att det inte skadar miljön på samma sätt som ett kärnkraftverk.

Vindkraftsverket turbiner har total kapacitet på 982 megawatt, som lyser upp en stad med cirka 900 000 hem. Man försöker arbeta med att bygga helt nya vindkraftsparker med kapacitet på 1800 megawatt i Norden samt Ryssland.

Är det skillnad på tillverkningskostnad?
Tillverkningen av vindkraft kostar 30 miljoner kronor vilket är en väldigt stor summa. Bara själva anläggningen och elnät kostar ytligare 10 miljoner per vindkraftverk. Vindkraft kan vara bättre än kärnkraftverk. Tillverkningen av vindkraft kostar 30 miljoner kronor vilket är en stor summa. Bara själva anläggningen och elnät kostar ytligare 10 miljoner per vindkraftverk. Men om man jämför med kärnkraft så tar det först och främst 5 år att tillverka. Plus att tillverkningen kostar 47 miljarder kronor. Det är mycket dyrare än vindkraft.

Hur stora är miljövinsterna?
I globalt perspektiv så är vindkraft en bra energikälla ur klimatisk synpunkt  P.g.a vindenergin i sig är en ytterst ren förnyelsebar energikälla. Den släpper inte ut några som helst koldioxidutsläpp som orsakar någon global uppvärmning.

Kärnkraft släpper ut koldioxid i luften. Vilket är väldigt dåligt för naturen om det blir för mycket. Ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter släpptes under 2020. Mellan 2019 och 2020 minskades utsläppen med ungefär 10 procent.

Finns det faror och problem med respektive metod?
Kärnkraft är fara för miljön då koldioxid sprids ut i det. Koldioxid skapar en slags växthusgas i atmosfären och det blir global uppvärmning. För att luftens kemiska sammansättning orsakas av växthusgas. Varje år som går så blir det bara mer global uppvärmning och största faktorn är att det släpps ut koldioxid från kärnkraftverk.

Vindkraft däremot orsakar inga dåliga risker i miljön utan att konstruktionen för vindkraft tar mycket yta. Då det krävs yta runt vindkraftverket. Vindkraftverk är dyra men om det inte släpper ut någon koldioxid i miljön då skulle vindkraftverk vara mer värt än kärnkraftverk som är dyrare och släpper ut koldioxid.

Hur stor potential innebär metoden?
Personligen så tycker jag att vindkraft har bra potential då den är miljövänlig och är inte alls lika farlig som kärnkraft. Det är en stor vinst för miljön om vi använder mer av vindkraftverk.

Enligt Fortum.se så är vindkraft obegränsad potentiell. Vindkraft kräver inget bränsle när den producerar el så den bidrar inte till CO2 utsläpp. Energin är förnybar och är en av de viktigaste källorna för förnybar energi. En bra grej med den är att den inte släpper ut farliga ämnen. Vindkraft är effektiv och blir bättre och utvecklas ju längre tiden går.

Källor:

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hur-fungerar-vindkraft/
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/vindkraft
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.