AI - Artificiell IntelligensSmart samhälle

AI och den teknologiska singulariteten

Artificiell Intelligens (AI) är något som kan vara väldigt gynnande och skrämmande samtidigt. De senaste framstegen inom AI under de senaste åren har gjort det självklart i mångas ögon att AI snart kommer passera den mänskliga intelligensen. Men för att det ska kunna hände behöver bi först göra några framsteg inom AI.

I dagens samhälle har vi endast så kallad ”weak AI” eller Artificial Narrow Intelligence (ANI) som är gjord för att göra endast en sak. Till exempel har Spotify en ANI som skapar egna spellistor utefter vilken musik som du lyssnar på. Den teknologiska singulariteten skulle alltså inte vara en ANI utan först skulle vi behöva utveckla så kallad ”strong AI” eller Arificial General Intelligence (AGI), för att sedan utveckla en ”super AI”, Arificial Super Intelligence (ASI), en AI så kraftfull och intelligent att den helt kan ersätta människor och själv komma på uppfinningar. Det skulle bli den sista uppfinningen mänskligheten skulle någonsin behöva skapa.

För att den teknologiska singulariteten ska bli ödet för mänskligheten så måste vi först skapa den omnämnda AGI, en AI som skulle kunna liknas med intelligensen av människor. Till sist skulle utvecklingen av AGI leda till den också omnämnda ASI, vilket i teorin har oändlig intelligens. En sådan AI kan både gynna och föröda mänskligheten, beroende på hur den behärskas. Det finns en rad filmer och böcker som handlar om när AI blir för starkt och tar beslut som löser människans problem på enklaste sätt. Ett exempel kan vara att vi säger åt AI:n att lösa världshunger, och då utplånar den alla människor för att det är det enklaste sättet att få slut på världshunger.

Som omnämnt så skulle en ASI kunna utplåna mänskligheten. Men om vi förutsätter att vi kan få den att undvika en sådan situation, vad finns det då för mer negativa sidor? Jo, eftersom den kan vara självförsörjande och skapa nya uppfinningar själv, så behöver vi människor egentligen inte göra någonting. I så fall är frågan vad vi människor ska ta oss till om en ASI kan sköta allting åt oss.

Men om vi bortser från de negativa sidorna, vad finns det då för positiva sidor med en ASI? Jo, eftersom den inte är mänsklig så kan den ta opartiska beslut efter vad som är bäst för mänskligheten, om vi lyckas få den att tänka på så sätt. Girighet skulle inte stå i vägen för teknologiska innovationer, något som förekommer allt för ofta. Ytterligare en viktig punkt är att en ASI skulle kunna skapa uppfinningar som kan gynna oss något enormt, som vi inte ens kan föreställa oss då en ASI i teorin kan ha oändligt med intelligens.

Avslutningsvis kan jag säga att det finns både enorma risker och fördelar med en ASI. Det är ytterst oförutsägbart huruvida den teknologiska singulariteten kommer gynna oss eller föröda oss, och alla framsteg måste göras kontrollerat så att den inte utplånar mänskligheten.

Källförteckning:

Aperture, Artificial Intelligence: Mankind’s Last Invention, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Pls_q2aQzHg [2021.05.25]

Escott E. What are the 3 types of AI? A guide to narrow, general, and super artificial intelligence, 2017. https://codebots.com/artificial-intelligence/the-3-types-of-ai-is-the-third-even-possible [2021.05.25]

Pandya J. The Troubling Trajectory Of Technological Singularity, 2019. https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/02/10/the-troubling-trajectory-of-technological-singularity/ [2021.05.25]

Bild via Mike MacKenzie https://www.vpnsrus.com/

Bildlänk: https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/30212411048

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.