ElevprojektEnergiTeknik

Är verkligen kemisk energilagring så bra som alla säger?

Vad är energilagring och varför är den bra för framtiden

Energilagring är en process där energi lagras för framtida användning. Sveriges geologiska undersökning menar att våra moderna sätt att lagra energi inte är så effektiva och kan endast lagra energi temporärt, menar Sveriges geologiska undersökning (Länk). Om vi i framtiden kommer på mer effektiva sätt att lagra energi på så kommer det bidra till en grönare energiproduktion. Många förnybara energikällor producerar el väldigt ojämnt och energi uttaget är svårt att kontrollera. SGU skriver också att energilagring så kan energin lagras till ett senare tillfälle där behovet är större.

Vad är kemisk energilagring

I PDF:en ”Chemical energy Storage” utgiven av NATIONAL ENERGY TECHNOLOGY LABORATORY (NETL) menar de att kemisk energilagring är ett begrepp som förklarar hur man kan lagra energi i form av kemiska vätskor som sedan kan omvandlas till mekanisk, termisk och elektrisk energi för olika industriella- och nätverksområden. Genom att använda kemisk energilagring kan energi som produceras via solceller samt som ej används omvandlas till kemikalier som sedan kan lagras för senare. Källan fortsätter att förklara hur processen innefattar produktion, lagring samt användning av energi.

NETL menar att et finns olika metoder för förvaring av den kemiska energin såsom i vätskeform, i salthålor djupt under marken, i olje- och gasreservoarer, i tryckkärl, genom adsorption eller i kemikalier. Den lagrade energin kan sedan användas inom transportsektorn (syntetiska bränslen för vätgasfordon), industriella tillämpningar (ammoniak för raffinering av metaller) och för kraftgenerering (vid användning av ammoniak eller väte i turbiner eller bränsleceller).

Finns det nack- respektive fördelar i denna metod att lagra energi

Källan fortsätter att berätta hur det finns fördelar med kemisk energilagring såsom att det finns en stor lagringskapacitet, lång urladdningstid (exempel på det kan vara hur bilar som går via bensin kan köra längre än vad en elbil kan på en laddning), många alternativa produktions- och lagringsvägar vilket gör att miljön inte tar lika stor skada än om människan endast fokuserade på ett sätt och förbrukade de sättet helt först. Men dock finns det även nackdelar såsom regionala begränsningar för vissa lagringsmetoder, säkerhetsrisker kopplade till kemiska egenskaper och effektiviteten vid återvinning av kemiskt lagrad energi är vanligtvis lägre jämfört med batterilagring.

Utifrån denna text låter vi dig bestämma själv, tycker du den kemiska energilagringen är nyttig för samhället eller bör den undvikas eller sluta användas helt och hållet? Vad tycker du?

(Alice och Joel)