breaking news

Arduino

Arduino Circuit – Ultrasonic sensor
0

Arduino Circuit – Ultrasonic sensor

april 15th, 2020 | by Gabriel Johansson
HC-SR04 Ultrasonic Sensor Det som gjorts är en krets med en Ultraljudssensor som känner sedan skickar ut värden beroende på ultraljudet. Ju närmare ultraljudet är i området den känner av, desto lägre siffror kommer upp....