ArduinoSensorer

Arduino Circuit – Ultrasonic sensor

HC-SR04 Ultrasonic Sensor

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fflickr.com%2F41898857%40N04%2F48439787812&psig=AOvVaw0Cl5XniZP-RrwRBQoVHDbD&ust=1587019942260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiys5Hs6egCFQAAAAAdAAAAABAG

Det som gjorts är en krets med en Ultraljudssensor som känner sedan skickar ut värden beroende på ultraljudet. Ju närmare ultraljudet är i området den känner av, desto lägre siffror kommer upp.

Sensorn som ska sitta i kretsen är på bilden ovan. Koderna och bild på kretsen hittar du under.

Koden till Sensoren

/*
* Ultrasonic Sensor HC-SR04 and Arduino Tutorial
*
* by Dejan Nedelkovski,
* www.HowToMechatronics.com
*
*/
// defines pins numbers
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
// defines variables
long duration;
int distance;
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
Serial.begin(9600); // Starts the serial communication
}
void loop() {
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculating the distance
distance= duration*0.034/2;
// Prints the distance on the Serial Monitor
Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.