ArduinoSensorer

Arduino Circuit – Fingerprint Sensor

https://i2.wp.com/randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2017/12/fingerprint-sensor-module-f.jpg?w=429&ssl=1

FPM10A är en fingeravtryckssensor som man kan använda till väldigt mycket. Bland annat många former av lås och id-handlingar.

https://i2.wp.com/randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2018/01/fingerprint_OLED_schematic_bb.png?ssl=1

Kod:

/*********
 Rui Santos
 Complete project details at https://randomnerdtutorials.com 
*********/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
int fingerprintID = 0;
String IDname;

void setup(){
 //Fingerprint sensor module setup
 Serial.begin(9600);
 // set the data rate for the sensor serial port
 finger.begin(57600);
 
 if (finger.verifyPassword()) {
  Serial.println("Found fingerprint sensor!");
 } 
 else {
  Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  while (1) { delay(1); }
 }

 //OLED display setup
 Wire.begin();
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 //displays main screen
 displayMainScreen();
}

void loop(){
 displayMainScreen();
 fingerprintID = getFingerprintIDez();
 delay(50);
 if(fingerprintID == 1 || fingerprintID == 3 || fingerprintID == 4 || fingerprintID == 5){
  IDname = "Sara";
  displayUserGreeting(IDname);      
 } 
 else if(fingerprintID == 2){
  IDname = "Rui"; 
  displayUserGreeting(IDname);      
 }
}

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
 uint8_t p = finger.getImage();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

 p = finger.image2Tz();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

 p = finger.fingerFastSearch();
 if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
 
 // found a match!
 Serial.print("Found ID #"); 
 Serial.print(finger.fingerID); 
 Serial.print(" with confidence of "); 
 Serial.println(finger.confidence);
 return finger.fingerID; 
}

void displayMainScreen(){
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(7,5);
 display.println("Waiting fingerprint");
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(52,20);
 display.println("..."); 
 display.display();
 delay(2000);
}

void displayUserGreeting(String Name){
 display.clearDisplay();
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setTextSize(2);
 display.setCursor(0,0);
 display.print("Hello");
 display.setCursor(0,15);
 display.print(Name); 
 display.display();
 delay(5000);
 fingerprintID = 0; 
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.