breaking news

AI – Neuronnät

december 18th, 2020 | by Efi Moraitou
AI – Neuronnät
AI - Artificiell Intelligens
0

Artificiell intelligens är en omfattande gren av datavetenskap som sysslar med att bygga smarta maskiner som kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Några kända AI inriktningar är genetiska algoritmer, callautomater, expertsystem och neuronnät. Denna artikel kommer fokusera kring neuronnät.

Artificiell Neuronnät består av ett stort antal enkla element, så kallade neuroner eller perceptroner, och är ett övervakat inlärningssystem. Varje neuron, organiserat i sammankopplade lager, kan fatta enkla beslut och mata dessa beslut till andra nervceller. Tillsammans, med tillräckligt träningsprover och datorkraft, kan det neurala nätverket emulera nästan vilken funktion som helst och svara på nästan alla frågor.

Ett neuronnät tränas alltid innan någon använder det. Det är därför neuronnät arbetar i två faser, faserna är inlärningsfasen och tillämpningsfasen. I den första fasen, inlärningsfasen, nätverket tränas för den uppgift som den ska utföra. Den sista fasen är när nätverket ska bara använda det den blev inlärd. En viktig sak att veta om artificiella neuronnät är att de är extremt kraftfulla, de kan också vara väldigt komplexa och anses vara black box-algoritmer, vilket innebär att deras inre arbete är mycket svårt att förstå och förklara.

Deep learning är en delmängd av maskinlärning där artificiella neurala nätverk, algoritmer inspirerade av den mänskliga hjärnan, lär sig av stora mängder data. På samma sätt vi lär oss av erfarenhet, deep learning algoritmen utför en uppgift flera gånger, sedan i varje försök justerar den lite för att förbättra resultatet. Deep learning är helt baserad på artificiella neuronnät, på grund av att neuronnät liknar den mänskliga hjärnan så är deep learning ett slags efterliknande av den mänskliga hjärnan. Allt detta har funnits i ett par år nu. Det är så populärt nuförtiden eftersom tidigare hade vi inte mycket processorkraft och mycket data. Nu dem sista 20 åren när processorkraften ökar exponentiellt, deep learning och maskininlärning kom in i bilden.

Litteraturförteckning

Wikipedia, Artificiellt neuronnät (2020-08-28): https://sv.wikipedia.org/wiki/Artificiellt_neuronn%C3%A4t (hämtad 2020-12-07)

Missinglink, The Complete Guide to Artificial Neural Networks: Concepts and Models: https://missinglink.ai/guides/neural-network-concepts/complete-guide-artificial-neural-networks/ (hämtad 2020-12-07)

Innoarchitech, AI, Deep Learning, and Neural Networks Explained: https://www.innoarchitech.com/blog/artificial-intelligence-deep-learning-neural-networks-explained (hämtad 2020-12-14)

Mihajlovic I. (den 2019-04-22), Introduction to Deep Learning, hämtat från Hackernoon: https://hackernoon.com/introduction-to-deep-learning-9064d6b87a51 (hämtad 2020-12-14)

GeeksforGeeks, Introduction to Deep Learning (2019-04-15): https://www.geeksforgeeks.org/introduction-deep-learning/#:~:text=What%20is%20Deep%20Learning%3F,of%20mimic%20of%20human%20brain.&text=The%20concept%20of%20deep%20learning%20is%20not%20new. (hämtad 2020-12-17)

Bild:
Chithrananda S. (den 2019-01-01), My Journey Into Machine Learning as a High School Student, hämtat från Medium: https://medium.com/datadriveninvestor/my-journey-into-machine-learning-as-a-high-school-student-6c2ea57bf452 (hämtad 2020-12-18)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.