breaking news

Soil Moisture Sensor
Arduino
0

Soil Moisture Sensor

april 22nd, 2020 | by Anna Bark
En soil moisture sensor är en sensor som mäter av fuktigheten i jord och andra liknande material. De två pinnarna på sensorn undersöker jorden och mäter av hur fuktig den är. Ju mer vatten det är i jorden desto bättre...
Photoresistor sensor
Arduino
0

Photoresistor sensor

april 21st, 2020 | by Anna Bark
En photoresistor är en sensor som mäter av ljusstyrkan. När det är mörkt omkring sensor så blir det ett väldigt stort motstånd och ett hinder för elektronerna som ska igenom och därför en lägre ström. När det är...
Tilt sensor
Arduino
0

Tilt sensor

april 15th, 2020 | by Anna Bark
En Tilt sensor är en sensor som kan mäta lutningen på ett objekt. Tilt sensorn består av en rullande boll och en platta. Står sensorn upprätt så ligger bollen mot plattan och strömmen går igenom sensorn men om sensorn...
PIR-sensor
Arduino
0

PIR-sensor

april 15th, 2020 | by Anna Bark
PIR-sensorn är en sensor som ofta används i rörelsedetektorer.Den känner av om det finns någon rörelse inom ett visst område. PIR står för passiv infraröd sensor och det betyder att PIR-sensorn är en elektronisk sensor...
Temperature sensor-TMP36
Arduino
0

Temperature sensor-TMP36

april 14th, 2020 | by Anna Bark
TMP36 är en temperatur sensor som består av ett chipp som läser av temperaturen. I chippet mäts temperaturen runt sensorn och skickar informationen till oss. Allt vi behöver göra är att koppla in sensorn till vårt...