Kollektivtrafik, människans framtid

mars 12th, 2015 | by Redaktionen Realgymnasiet
Kollektivtrafik, människans framtid
Artiklar - TE14B
0

Forskning pekar allt mer på att trafikavgaser är den största miljöboven. 83 procent av utsläppen ansvarar personbilen för i Sverige. Vår miljö är i fara och vi fortsätter expandera miljöfarliga ämnen. Vad kan vi människor göra för att rädda vår planet?

I en rapport av Didrik Carlsson, studerande vid Realgymnasiet i Norrköping presenterades publicerade studier samt publikationer från Trafikverket och Naturvårdsverket.

 

Avgasers inverkan på hälsa
Naturvårdsverket beskriver att kolväten, kväveoxider tillsammans med solljus bildar marknära ozon som är skadligt för luftvägarna och kan bidra till andningsbesvär. Blodets hemoglobin binder kolmonoxid hårdare än syre och förhindrar därför syretransport. Kolmonoxidförgiftning kan leda till medvetslöshet och död. På längre sikt kan avgaser och partiklar leda till cancersjukdomar.

 

Avgasers inverkan på miljö
Trafikverket förklarar att avgasutsläppen bidrar till växthuseffekten, försurning och övergödning av mark och vatten. Utsläppen från trafiken har minskat men halterna av avgaser och partiklar är fortfarande ett miljöproblem.  Avgaspartiklar bildas vid förbränning av kondenserade gaser. Partiklarna bildas vid vägtrafik.  Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) bildas vid reaktioner mellan luftens syre och kväve vid hög temperatur som vid förbränning i bilmotorer.  Kväveoxiderna fräter på byggnader och försurar marken och ökar övergödning av sjöar.

 

avgaser683

Bilens avgaser hotar hälsa och miljö

Foto: Erik Svensson/Scanpix

 

Ökad kollektiv trafik

Studier genomförda för European Transport Conferense i London 2014  visar att transportsektorn står inför stora svårigheter med att uppfylla klimatmålen och fordonens tekniska utveckling. Ett transporteffektivt samhälle inkluderar en ökning av promenader, cykling och kollektivtrafik för att minska användningen av bilen. Slutsatsen var att klimatmålet skulle kräva en minskning med biltrafik med 40 % fram till 2030. Det krävs stora och omfattande åtgärder för att minska biltrafiken. En utveckling av städernas struktur är viktig för att det ska fungera med gång, cykel och kollektivtrafik. En ökad täthet i städerna skulle minska framtidens biltrafik i Sverige.

 

Ekokörning

Bussförare som utbildats i ekokörning sparade bränsle och därmed minskade avgasutsläpp. Ekokörning kan minska både bränsleförbrukning och utsläpp med cirka 25 procent vilket har en positiv effekt på miljön. Studien presenterades på Transport Research Area Conferense i Paris 2014.

 

Utveckling av kollektiva transporter i Göteborg finansieras av trängselskatt

Göteborg håller på att utveckla regionen utan att offra en ren miljö. Ökade transporter kommer att kräva att kollektivtrafik måste byggas ut och uppgraderas. Samarbeten kommer att vara en viktig komponent för att göra kollektivtrafiken attraktiv och pålitlig. Trängselskatter har införts i syfte att fördubbla kollektivtrafiken, förbättra framkomligheten, förbättra miljön och att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. Flera aktörer har gått samman för att bygga ut kollektivnätet. Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation. Studien presenterades 2012 på Kongressen för Intelligent Transportion System i Orlando USA.

Kollektivtransport är en nödvändighet för att miljö och människor ska må bra. Kollektivtransporter väcker intresse för forskning och utveckling av nya metoder. Kollektivtransporter är människans framtid.

Didrik Carlsson

Artikel baserad på:
Kollektivtrafik, Didrik Carlsson Rapport

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.