Smart Mobile Dock

juni 12th, 2017 | by Basilious Francis

 

Design

 

Analys

Idag är en mobiltelefon mycket mer än bara något man bara ringer med. Man kan göra allt ifrån att ta bilder till att surfa på nätet. Men ibland kan det bli för mycket användande utav mobilen och långvarig användande har hälsofarliga konsekvenser enligt en artikel på strålskyddsstiftelsen hemsida. Där förklaras det att konsekvenserna utav långvarig användande utav mobilen är bland annat huvudvärk, sömnstörningar, yrsel och koncentrationsproblem. Forskning har även bevisat att strålning har ett tydligt samband med cancer.

Min innovation täcker ett stort behov för samhället när det gäller strömförsörjning, ställning till mobilen på ett smart sätt men även förebyggande alternativt skydd för strålning från mobiltelefoner.

Idé

Min idé är tänkt att fungerar på så sätt att det kommer finnas en universal dockstation till en smartphone som är konstruerad med runda former där det kommer finnas en tyngd i botten så att mobilen står kvar t.ex. på bordet. Mobilen kommer kunna vila på axeln som går upp från tyngden där det kommer vinklas så att mobilen inte ramlar ur. Huvuddelen i denna idé är att man kommer kunna ladda mobilen när den står på axeln. Via en sladd som går direkt ner till ett eluttag. Det som gör idén smart är att denna dockstation är universal vilket är något unikt från alla andra laddbara dockstationer. Den kan alltså användas till både Apple och Android mobiltelefoner via ett stycke där man sätter beroende på ingång på mobilen.  Om det är en Apple mobil så behövs det ett stycke där man sätter i axel. När det gäller Android så behöver man inget extra stycke.

Med denna dockstation håller man sig borta från mobilen och skyddar sig mot den farliga strålningen men på samma gång har uppsikt. Den skyddar även mobilen från repor och stötar från t.ex. ett bord. Dockstationen är lika enkel att packa ner som att packa upp. Där man kan transportera den väldigt smart och viktlöst. Tyngden i botten kan man hälla ut där man hämtade det och därefter fylla på nytt. På så sätt kan man ta med sig den vart man än reser på ett smart sätt.

Konstruktion

Produkten funkar på ett väldigt simpelt och miljövänligt sätt. Till en början så behöver man lossa locket från boxen där tyngden ska vara. Därefter så fyller man denna låda med något som är tungt men på samma gång miljövänligt. I detta läge så är sand eller grus ett bra exempel som är miljövänligt och tungt på samma gång. Det är något som är mycket mer billigare än t.ex. järn skivor. Sand eller grus har lika bra funktion som järn fast snäppet billigare och miljövänligare. Steg två är att montera axeln med tyngden så att ställningen står upp. Sista steget är att koppla sin laddare till axeln genom ett hål på undersidan. Efter det är produkten klar för användning där man antigen kan låta sin mobil vila eller ladda.

 

Tillverkning

 

När det kommer till tillverkning av denna produkt så finns det ett par faser som man behöver ta hänsyn till. Det är bland annat att materialet ska vara lätt och inte väga så speciellt mycket. Materialet ska även vara väldigt slitstarkt och tåla eventuella stötar eftersom denna produkt kommer man montera ner och transportera. Den sista principen är att materialet ska vara rätt enkelt att tillverka och miljövänlig. En annan viktig princip är att materialet inte ska vara efterfrågat och vara väldigt billig för tillverkning. På så sätt kan man marknadsföra denna produkt billigt och sälja billigt. Billigt är något som konsumenter gillar och är därför en princip i tillverkning.

Material

Material som fullföljer dessa principer är bland annat hårdplast polyeten. Det är en miljövänlig plast som har en litenpåverkan på miljön. Denna plast görs av etanol som är tagen ifrån förnyelsebara råvaror så som sockerrör. Denna sorts plast har en god termostablitet och motståndskraft. Plasten polyeten delas upp volymmässigt beroende på densitet.

  • PE-LD (lågdensitet) används i t.ex. plastfilmer, mjölkpaket
  • PE-LLD (linjärdensitet) används i t.ex. industripackfilmer
  • PE-HD (högdensitet) används i t.ex. klädhängare, diskborstar.

Plasten som passar min produkt är PE-HD som är väldigt slitstark och lätt att hantera. En nackdel med denna plats är trots ursprung så är denna plast inte biologisk nedbrytbar.

Ett annat material som fullföljer principerna är trä. Det är en förnybar råvara som inte är efterfrågad i samhället. Trä är långsiktigt hållbart både miljömässigt och ekonomiskt. Där det endast kan produceras med sol, koldioxid och vatten i all framtid. När det kommer till tillverkning av trävaror så är det rätt så energisnålt till skillnad från plast. Trä har även hög hållfasthet i förhalande med den lätta tyngden.  En nackdel med trä är att det inte är lika hållbart som plast i längden.

Tillverkning

Två företag som kan tillverka denna produkt är Plastic produkter AB och Påskallaviks snickeri. Både företagen är svenska och har en lång erfarenhet.

Kontroll

Plastic produkter AB har en öppen prisbild med förskottsbetalning men inget tydligt och säkert certifieringssystem. Påskallaviks snickeri har dålig med information om certifieringssystem men man kan kontakta dem och se efter.

 

Försäljning

Marknadsföring

Likartade produkter marknadsförs på många olika sätt. De marknadsförs bland annat på tv, reklamblad och sociala medier alltså nästan över allt. Men oftast så marknadsförs likartade produkter av kedjor så t.ex. Chlas Olsson eller Kjell och Company. Det är sällan de marknadsförs som enstaka produkter. Det kommer vara rätt dyrt att marknadsföra denna produkt via tv reklam eftersom det kommer kosta väldigt dyrt, nästan över 200 000 kr enligt TV4. När det gäller att marknadsföra denna produkt så måste man se över sin målgrupp och se vart man hittar dem. I detta läge är det personer som är över 10 år och inte äldre än 55 år. När det gäller den unga åldern så kan man marknadsföra denna produkt via massmedia t.ex. Facebook eller Instagram. Det som är positivt med massmedia är att det gratis och bara kreativiteten som står på spel. Man kan även skicka denna produkt till t.ex. Youtubers i Sverige och be dem ge en ett omdöme. Ibland så kan man kommer överens om en summa eller att man utbyter tjänst mot tjänst där det nyttar båda sidorna.

Om man vill nå dem äldre så kan man bland annat marknadsföra via lokaltidningen eller radion. Det behöver inte så stora summor pengar när man ska marknadsföra via tidningen och radion.

 

Försäljning

Likartade produkter säljs över allt det är både på nätet och i fysiska butiker. När det gäller prisklass så är det mycket varierade beroende på material, funktion och tillverkare.

Service

Eftersom denna produkt inte innehåller någon sorts elektronik så är det väldigt sällan att något sånt behöver service. Det beror på helt enkelt vad som är problemet. Om det är tillverkningsfel är det oftast att man har rätt som konsument att lämna tillbaka produkten eller få en ny. Man brukar inte få någon återbetalning om produkten är trasig men de brukar antigen erbjuda reparation eller köpa en ny till lägre pris.

Avveckling

När det kommer till destruktion av denna produkt så finns det många sätt att gå till väga. Denna produkt kommer att tillverkas utav hårdplast polyeten PE-HD eller trä. HD-polyeten kan man återvinna till ny råvara. Där det sedan kan transporteras till olika industrier där det bland annat tillverkas blomkrukor. Efterfrågan på sorterad plast är väldigt stor och kommer därför vara enklare att göra sig av med detta material. När det kommer till trä så återvinns det genom energiutgivning i olika förbrännings anläggningar där det då blir till både elektricitet och värme. Men trä kan även flisas ner och blir ny råvara till t.ex. spånskivor och papper.

En annan destruktion är tyngden som ligger i botten. Denna tyngd är exempelvis sand eller grus. Vill man transportera produkten eller ändra materialet på tyngden så kan man bara hälla ut det ute i naturen med respektive plats.

Sammanfattningsvis så är avvecklingen av denna produkt rätt så simpel och har ingen tydlig negativ påverkan på miljön. På så sätt gör det att produkten är miljövänlig.

Problemlösning

Ett tekniskt problem med denna idé var hur dockstationen skulle kunna passa till olika mobiler med olika laddningsingångar som t.ex. Micro USB ingång som passar Android mobiler och t.ex. till Lightning ingång som passar Apple. Det fanns många lösningar till detta problem. Vissa lösningar var bättre än dem andra.

En lösning var att använda en extra del som man kan sätta på Micro USB ingången där den istället blir en Lightning ingång.

Denna lösning är bra men fullföljer inte principerna i denna idé. Om man ska använda sådana extra delar kommer man behöva sälja produkten dyrare eftersom tillverkningspriset blir dyrare. En annan sak som gör denna lösning negativ är att man kommer behöva göra om dockstationen större, eftersom denna lösning tar dubbelt så stor plats som en vanlig laddare.

Lösningen som fullföljde principerna med denna idé och som är den bästa just nu är en liten extra del som man sätter i hålet där laddaren ska gå igenom. På så sätt kan man använda 2 sorters ingångar, en för Micro USB som är utan den extra delen och Lightning ingång som är via denna del. Det som göra denna lösning bäst just nu är att det är en liten del som tar mindre plats än den första lösningen och att det fullföljer principen med lågpris när det gäller sälj pris och tillverkningspris.

 

 

 

 

 

Ritningslära

För att få fram denna produkt så började jag med en idé. Till en början var denna idé en vanlig ställning till mobilen som var till att ha mobil i uppsikt och kunna lägga ifrån sig mobilen. Det första jag gjorde var en skiss på hur ställningen skulle se ut. Efter det har jag bara utvecklat idén mer och mer. Just nu är denna idé mer en innovation till samhället där en produkt har flera funktioner.

Jag började konstruera produkten på Autodesk Inventor som är ett CAD-program. Där så upptäckte jag mycket som jag inte hade tänkt på. Det var bland annat mått och om produkten skulle hålla. Där kom fysiken in och jag började räkna massan på mobilen och tyngden i botten och på så sätt kunde jag få fram rätta mått.

Denna produkt är gjord av 4 delar. Som underdel så är det en slags ”låda” med lock där själva tyngden kommer ligga så att den håller upp resten av delarna. Som tyngd kan man valfritt välja mellan t.ex. grus eller sand. Lådan stängs via ett lock som ligger på undersidan av denna ”låda”

Den andra delen i denna produkt är mittendelen det ska representera är en cylinder som är cirkel formad. Den har funktionen att sätta ihop underdelen med axeln där mobilen kommer ligga. Denna del är inte lika speciell som dem andra delarna. Delen är även gjord så att man kan ha uppsikt för sin mobil när den vilar.

Den tredje delen och den delen som är viktigast och som har störst funktionen är själva ställningen till mobilen. Denna del har funktionerna dels att hålla mobilen vinklad 45 grader och även kunna stoppa in laddaren genom hålet på undersidan av denna del. Denna del sätts ihop via mittendelen som är cylindern. På så sätt är denna del hållbar och kan hålla upp mobilen med hjälp av cylindern och tyngden.

 

 

 

Sista delen är en liten extra del som gör denna mobildockstation universal. Denna del har jag beskrivit under rubriken Problemlösning.

 

 

 

 

Slutliga bilder när alla delar är ihopsatta

 

 

Skapandeprocessen

Detta arbete har många processer innan färdig produkt, som kan säljas. Det är allt ifrån design till marknadsföring

Första processen i detta arbete att ha en klar och tydlig ide på hur denna produkt ska se ut. Som en början kan man använda sig av grafiskdesign där man formgiver produkten med hjälp av olika bilder och broschyrer för att få fram någorlunda klar bild på produkten.

Nästa process är att använda sig av produktdesign där man inriktar sig mer mot vilket material som ska användas till denna produkt. Där så beräknar man bland annat hur slitstark denna produkt ska vara och vad den ska tåla och inte tåla på så sätt kan man använda sig av rätt material. Man räknar även olika kostnader och ser över miljöaspekterna för materialet.

Tredje processen handlar om formgivning där man bland annat utvecklar produktens konstruktion och utseende från idé till färdig formgivning. Man ser även över samhällets efterfrågningar och försöker ta med dessa i formgivningen, det kan vara allt ifrån extra delar till hållbarhet.

Sista processen i design är industridesign som är en av dem viktigast processerna där man formar föremålet så att det är ergonomiskt och estetiskt anpassat för köparen. Det kan vara krav på t.ex. miljöpåverkan och hur mycket denna produkt ska kosta. På så sätt kan man få en tydlig bild om denna produkt kommer att säljas eller inte. I denna process så är det viktigt att man redovisar bland annat vilka problem man har löst för köparen.

När det kommer till marknadsföring och försäljning så är det också en stor process inom skapandet där man bland annat kommer få veta om denna produkt har lyckats eller inte.

När produkten är färdigställd och är klar för försäljning behöver man börja med att se efter vem denna produkt ska säljas till. På så sätt får man fram sin målgrupp och vet därefter vart man hittar denna målgrupp det kan vara allt ifrån nätet till fysiska butiker. Till en början är det viktigt att man har en markandsföringsplan så att man inte marknadsför allt på samma gång. Följderna med det är att produkten glöms bort fort på marknaden. Gör man en plan så är det en större chans att ha kvar sin produkt ute i marknaden under en längre tid. För att locka till sig köparna så är det viktigt med tydliga beskrivningar och kanske olika källor som bevisar att denna produkt över stämmer med beskrivningen.

Sammanfattningsvis sår finns det många processer i ett arbete, fler än vad man har tänkt sig. För att kunna lyckas med sitt araber är det viktigt att man fullföljer denna process.

Verktyg

För att skapa denna idé så behöver man vissa verktyg, då menar jag digitala verktyg som t.ex. CAD-program. Jag ska jämföra nuvarande program som jag använder Autodesk Inventor med det nya CAD-programmet Blender. Till en början så är Autodesk ett gratis program för studenter och Blender är gratis för allmänheten. Autodesk har ett stort biliotek med program medan Blender har ett stort community.  Autodesk har en hel del klara modeller att utgå ifrån medan Blender är det allt ifrån början.

Programmen riktar sig generellt sätt till samma sak men Autodesk är mer ett program som riktar sig åt design och konstruktion medan Blender är till för att modellera och göra spel. Blender erbjuder sig till fler operativsystem än autodesk.  Något typiskt med Inventor är att programmet har avancerade parametriska modelleringstekniker och det menas om man ändrar något i modellen så anpassas det till resten av modellen. I inventor kan man även sätta ihop sina parts, delar i en assembly, samanställning.

Vilken är bäst? Det beror helt enkelt på vad man vill konstruera

Vill man göra datorspel, filmprojekt och barkunder så bör man rikta sig åt Blender som är mer anpassad för sådant med sina texturer och spelmotorer.

Vill man modellera en produkt och designa den så bör man rikta sig till Inventor eftersom det finns mer detaljer och är anpassat att göra delar och sedan sätta ihop det till en färdig produkt.

Jag har valt Autodesk inventor för detta arbete eftersom jag anser att det är mer passande till mitt arbete. Jag kan enklare använda detta program när det gäller att designa och modellera egna idéer. Den har fler funktioner än programmet Blender och gör det enklare för mig att modellera föremålet.

Nätverk

Via ett asynkront perspektiv har jag lagt upp detta arbete på teknikprojektet.se och är öppen för kommunikation på att asynkront sätt, där man bland annat kan kommentera mitt arbete och på så sätt ge den en spridning. Det finns flera olika plattformar där man lägga ut sitt arbete asynkront t.ex. bloggar. Ett annat perspektiv är synkron där jag kan i framtiden presentera mitt arbete fysiskt och är öppen för kommutation på ett fysiskt sätt. På så sätt så sker spridningen av mitt arbete fysiskt och är motsatsen till asynkron.

Jag har valt att lägga ut mitt arbete på teknikprojekte.se eftersom det är en plattform som är öppen för samarbete med andra. Det är även en plattform som delar intresse med andra. Ett exempel är när jag skrev ett arbete om 3D-skrivarteknik och fick kommentar tillbaka av en person som sysslar med det ämnet. På så sätt har jag spridit mitt arbete vidare och det har bevisat att denna plattform är passande till mitt arbete och har en öppen möjlighet till kommunikation.

För att detta arbete ska förbättras mer med den bakomliggande idén så anser jag att man bör samarbeta med andra personer som är insatta i detta område och på så sätt komma fram till svaret om denna idé är möjlig eller inte.

OBS: Är ej kopplat till det övre

Genus

Något som fortfarande inte är jämställt i samhället är tekniken. Teknik är något viktigt oavsett kön speciellt för teknikens utveckling och för samhället där både män och kvinnor borde vara delaktiga. Enligt samhällets perspektiv så förknippas teknik med män. Det är något långt tillbaka som är bestämt att män ska vara de ”nördiga” och kvinnor de icke ”nördiga”.

Denna norm har följt med oss än idag och är fortfarande kvar på t.ex. förskolor där tjejer ska leka med dockor och killar med bilar. Där man tydligt kan se att är olika könsroller. Det är egentligen inget medfött vad kvinnor och vad män ska tycka om. Det är samhällets påverkan som har bestämt dagens könsroller. Det finns många olika statistik där man kan se en stor fördelning på män och kvinnor i olika sammanhäng. Ett exempel är t.ex. på gymnasiet där teknikprogrammet är mestadels utav män och stylistprogrammet av kvinnor.

När genus kopplas med teknik så har forskning bevisat att killar och tjejer har olika kunskaper och erfarenheter inom teknikensvärld på grund utav samhällets påverkan på könsrollerna. Detta har gett följder på att teknik har mestadels skapats utav männen och har saknat några kvinnoroller under utvecklingen. Det kan man nästan bara se via artikel på SVD där det framställs uppfinningar som har ändrat världen, det är allt ifrån dynamit till trepunktsbälte. Under alla dessa uppfinningar så är det bara namn på män.

Det har bland annat gjort att tekniken kunde ha utvecklats mycket snabbare om båda könen var lika delaktiga. Vissa kvinnor kanske är intresserad utav tekniken men samhället har målet upp en negativ målarbild där teknik och kvinnor inte passar. Det har påverkat vissa kvinnors val att arbeta inom teknik.

För att göra teknikområdet lika tillgängligt för kvinnor som män så finns det många lösningar till det. Enligt min synvinkel ska könsroller tidigt i förskolan brytas. Egentligen så borde man förklara vad genus och könsroller är. Man bör även försöka bryta grupperingarna mellan könen där både killar och flickor ska ha lika rätt att göra det de tycker om och uppfinna. Man bör även öppna teknikensvärld tidigt i skolan där man chansen till den som vill testa på teknik och veta vad det egentligen är. Det ska förklaras även hur viktigt tekniken är för framtiden och hur både män och kvinnor kan utveckla det tillsammans. Man ska även förklara vad tekniken har gett oss i samhället och hur det förenklar våran vardag. Att arbeta tillsammans där män och kvinnor har samma tillgängligheter gör att tekniken utvecklas snabbare än vad den tidigare har gjort.

I detta läge är det viktigt att man höjer upp kvinnor mer inom tekniken än vad man tidigare har gjort det gör att andra kvinnor öppnar ögonen för tekniken och på så sätt blir man mer. En annan lösning kan vara att man bevisar att kvinnor är efterfrågade inom teknikensvärld och att man erbjuder dessa jobb snabbt.

 


Källförteckning/Referenslista

http://www.plasticprodukter.se/

https://www.holmen.com/sv/produkter/travaror/produktkatalog-travaror/klimatsmart/

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#D

https://www.paskallavikssnickeri.se/om-snickeriet

http://www.xn--tervinningstockholm-zwb.se/atervinningsprocessen/atervinning-av-plast/

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/vad-haender-sedan/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Asynkron_kommunikation

https://sv.wikipedia.org/wiki/Synkron_kommunikation

https://sv.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blender

Genus

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.219431!/Genus%20och%20teknik.pdf

https://www.svd.se/sju-svenska-uppfinningar-som-forandrade-varlden#sida-6

 

Bilkällor:

https://www.google.se/search?q=laddningsing%C3%A5ng&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6xIv6qbbUAhVhCpoKHaTMDGAQ_AUIBigB&biw=1536&bih=758#tbm=isch&q=universal+laddare+mobil&imgrc=0Ri3FgMi9JaQuM:

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *