Flytande stad Komplett

mars 31st, 2017 | by Martin Frankenberg
Flytande stad Komplett
Smart samhälle
0

Inledning / ämnesbakgrund

Ett stort problem i världen är minskandet av utrymme i världen för människor att bo på. Samma sak gäller den ökande flyktingströmmen till olika länder och därför kommer även de att uppstå mindre och mindre utrymme för dessa länder. Vattennivån stiger även drastiskt vilket också gör det nästan omöjligt för människor att bo för nära kusten utan att drabbas av översvämningar vilket begränsar utrymmet att bo på ännu mer. Därför har vi kommit på den här idén för att lösa detta problem.

Läs mer Här

Syfte

Syftet med detta projekt är att utöka bland annat det existerande utrymmet att bo på för människor som hotas av översvämningar och krig i andra länder utan att minska utrymmet för de som redan bor i landet. Detta såklart på ett så miljövänligt sätt som möjligt, nästan helt självförsörjande och så säkert som möjligt. Det jag vill uppnå är ökade områden att bo på mestadels för de som hotas av översvämningar men också andra människor som inte vill bo så trångt.

Metod

Jag har mestadels använt olika sidor på internet men även skapat olika prototyper för att se hur det skulle se ut i verkligheten, så därför har jag blandad information från internet samt egen erfarenhet, vilket jag hoppas ska ge ett bättre resultat

Smart samhälle

Staden minskar överbefolkningen på land eftersom ytan som man kan bygga städer på är begränsad, men när man sätter dem på vatten så ökar den ytan väldigt mycket, eftersom jorden består till 70% av vatten. Vi kommer även hjälpa människor som hotas av den stigande havsnivån. Den här idén finns redan, Vincent Callebaut (V. Callebaut 2008) var den som först kom på en idé med en flytande stad så vi hade en grund på konstruktionen. Våran idé kommer dock att vara mer miljövänlig och producera mer energi. Samt att vi även använder resurser från naturen och förnybar energi.

 

Löser tekniska problem

Det uppstod en del större problem med denna idé, t ex vad vi gör om det skulle börja storma, hur den skulle flyta, själva byggandet av staden, hur vi ska få bra dricksvatten, hur man ska förhindra att den går på grund, vad vi ska göra åt starka vindar, hur den ska få energi och hur vi ska lösa problemet om det uppstår ett hål i skrovet.

Till att börja med så löser vi problemet med hur den ska flyta genom att använda Arkimedes princip samt att vi har olika kammare som löser problemet om det skulle gå hål i skrovet så att inte hela konstruktionen blir fylld med vatten. Hur vi löser problemet med stormar och starka vindar, till att börja med så kommer vi ha fyra stycken vikter eller ankare som sitter i en kvadrat under skrovet som kommer hålla konstruktionen upprätt och förhindra att den välter. Dricksvattnet kommer vi behöva importera från fastlandet men vi kommer dock kunna använda saltvattnet till att laga mat samt att tvätta sig själv och andra saker. Vi kommer att använda både solenergi och vattenkraft för att få energi, till skillnad från Vincent som endast använder solenergi.

Hur vi löser problemet med hur vi ska förhindra att den går på grund, är att vi kommer ha en eldriven motor som kommer vara kopplad till ett batteri som laddas upp av överbliven energi från staden, vilket det kommer bli eftersom vi kommer få nästan dubbelt så mycket energi som om vi gjorde som Vincent och endast använder solenergi. Denna motor kommer att vara tillräckligt för att undvika olika hinder på havet samt att ta staden in till land vid behov.

 

Produktionsmetoder och dokumentation

Vi hade först tänkt att skapa själva plattan (skrovet) på land genom att använda i stort sett samma metod som används när man bygger skrovet till båtar, därför kan vi ta hjälp av båtvarv och hamnar av olika slag för att skapa själva plattan. När vi väl sedan har sjösatt plattan så kommer vi kunna ta hjälp av olika arkitektfirmor och vanliga byggfirmor för att skapa själva staden ovanpå. Till exempel AECOM som arkitektfirma och DMSE vilket är en båtfirma. Vi kommer även ha ett samarbete med Self-Rescue-Bracelet (Self-Rescue-Bracelet, 2017), och köpa in deras produkt för att öka säkerheten ombord på staden samt att öka både våran och deras vinster.

 

Begrepp, teorier och lösningsstrategier

Den allra viktigaste och kanske ända strategin vi använde oss av som det kan vara svårt för en del att förstå är Arkimedes princip (Arkimedes princip, 287 – 212 f.kr). Den är en princip som säger att vikten på ett föremål ska vara lika stor eller mindre än vikten på den volym vätska som föremålet trycker undan, vilket resulterar i att föremålet kommer att flyta. Alltså måste stadens skrov vara format så att volymen av vätskan som trycks undan väger mer än själva staden. Detta kommer få staden att flyta på vattnet, detta fungerar så att när vattnet trycks undan så vill det ju såklart fylla igen hålet som uppstår vilket gör att vi får en uppåtriktad kraft som är lika stor som vikten av vattnet som trycks undan, därför kommer staden att flyta.

 

Resultat

Idé

Den är tänkt att flyta genom att vi bygger den enligt Arkimedes princip så att vikten av vattnet som staden trycker undan är lika stor som vikten på själva staden och därför så kan vi dra slutsatsen att den kommer flyta. Botten kommer därför vara konstruerad som ett fartygs skrov bara att det är rundat, det kommer alltså vara samma princip.

Vi kommer också dela upp skrovet på staden i olika kammare så att om det skulle uppstå hål någonstans i skrovet så kommer inte hela konstruktionen fyllas med vatten. Detta mest för att öka säkerheten och att man kan få möjlighet till att laga det på plats. Eftersom vi har skrovet uppdelat i kammare så kommer det inte att bli så svårt att laga även om man är ute på havet. Det är inte tänkt att motorn ska användas om inte staden håller på att gå på grund, den kommer att vara eldriven och laddas upp av energi som blir över från staden.

Staden kommer att vara driven av mestadels solenergi, men vi kommer även att använda vattenenergi som en reservplan och som även bidrar till att ladda batteriet till motorn när solen är uppe på himlen. Vincents idé  (V. Callebaut 2008) är att använda sig utav solpaneler endast, men vi har utvecklat detta för att kunna använda oss utav så många förnybara källor som möjligt för att aldrig få ”slut” på energi.

Själva staden i sig kommer att vara byggd uppe på plattan men det kommer även att finnas rum av olika slag i skrovet. Vi kommer att ha fabriker för det mesta på ovansidan så att det är självförsörjande och inte behöver importera för mycket, dock kommer det finnas saker som kommer att importeras. Vi kommer även behöva en sorts soprum där man kan elda upp eller återanvända sopor så att vi inte släpper ut massa saker i havet. Husen ska också vara byggda i stort sätt samma material som skrovet dvs rostfritt stål så att de är vattentäta och tål mycket vind och fukt och är så hållbart som möjligt. Vi kommer även att ha en hamn där mindre båtar kan lägga till med olika varor och en helikopterplatta så att man kan ta sig till och från staden. Detta kommer göra så att vi måste ha mekaniker och annan personal ombord på staden.

Konstruktion

Jag har gjort en 3D-modell där man ser hur staden ser ut utifrån, och tjänsterna som finns är beskrivet i stort sätt i texten ovan.

Men här kommer en mer detaljerad beskrivning:

Skrovet och större delen av plattan ska vara gjord i rostfritt stål så att den tål tyngden av hela staden ovanpå, samt att den inte rostar utav vattnet.

Den kommer att flyta genom Arkimedes princip (Arkimedes, 287 – 212 f.kr) så skrovet kommer att vara format så att vikten av vattnet som pressas undan är lika stor som vikten av staden. Och skrovet kommer att vara uppdelat i kammare som sitter i ett cirkelformat mönster innanför skrovet så att om det skulle uppstå ett hål som kommer inte hela staden fyllas med vatten. I stort sätt samma sak gäller för marken uppe på staden. Den ska vara konstruerad helt platt med hål längs med sidorna så att allt vatten som hamnar på staden rinner av och inte tynger ner staden. Det kommer också att finnas fyra stycken ankare eller vikter som är fästa i en kvadrat under skrovet som går att sänka ner i vattnet om det skulle uppstå en risk för att konstruktionen skulle välta.

Större delen av vatten-, avlopp-, el- och maskin-system kommer att befinna sig i skrovet men i mitten så att det inte finns risk för vattenskador. Och dessa system är tänkt att vara modulbaserat så att det inte behöver gå ner under vattnet för att laga en del delar, istället så är det bara att dra upp ställningen laga den uppe i själva staden eller byta ut den och sedan är det bara att sänka ner den igen.

Vattensystemet tänkt att vara konstruerat på samma sätt som ett vanligt vattensystem i en vanlig stad dock behöver det ha ett reningsverk som renar vattnet så att det kan användas igen. Dock kommer man behöva importera dricksvatten eftersom de inte kan använda saltvatten till att dricka, saltvattnet kommer dock användas till att tvätta sig, ha i toaletterna och för andra saker som inte innebär att man förtär vattnet. Man kan också laga mat i saltvattnet istället för att använda vanligt salt i vattnet och därför spara på resurser. Husen kommer se rätt tråkiga ut utifrån eftersom att de måste hålla vattnet och vinden ute, men inifrån kan de se ut som vilket hus som helst.

Tillverkning

Vi kommer bygga skrovet i rostfritt stål och därför kommer vi att behöva arbetare som är specialiserade inom båtar och andra saker som flyter. Därför tar vi hjälp av det företag som är ledande inom havsteknologi, DSME. Genom att ta hjälp av dem när vi bygger skrovet så kommer vi säkerställa att den är brukbar eftersom det är nästan samma sak som att bygga skrovet till en båt, vilket detta företag är experter på. Till själva staden ovanpå så tar vi hjälp av arkitektfirman Aecom, vilka är ledande inom arkitektur.

Planering

Först och främst måste vi tillverka skrovet, vilket vi gör på land innan vi bygger resten av staden. Anledningen till att vi gör detta är för att det är i stort sätt omöjligt att sjösätta en hel stad utan att något inte går som det ska, vilket vi vill förhindra till varje pris. Det är också allmänt mycket svårare att sjösätta hela staden än om vi börjar med bara plattan. Vi ska inte heller installera någon av de maskiner som ska finnas i skrovet förrän det har sjösatts vilket minskar vikten på skrovet från början och detta resulterar i att vikten på skrovet är mindre och detta bidrar till att det är ännu lättare att sjösätta.

När skrovet är sjösatt och godkänt av en besiktningsman så kan vi påbörja byggandet av själva staden uppe på platten. Det är viktigt att man bygger husen i rätt ordning efter vikt och position så att man inte lägger mer vikt på en sida än en annan. Det skulle dock inte bli ett större problem eftersom vi har ankare och vikter som ska verka som motvikter ifall det finns risk för att staden välter.

Ett problem som kan uppstå är hur vi ska få dit allt material. Dock är det ett litet problem jämfört med problemet hur vi ska sjösätta en hel stad, därför så får det uppstå kostnader när det gäller frakten eftersom de är nödvändiga kostnader.

Kontrollering

Till att börja med så kommer vi att behöva få bygglov innan vi kan göra något annat. När man söker bygglov så söker man oftast inom den kommun man vill bygga i, dock eftersom våran stad flyter på vattnet och kommer bli en egen kommun. Men vi kommer fortfarande att behöva ett sorts bygglov från någon högre makt som staten.

Om vi säger att vårat förslag går igenom och att vi får tillstånd att bygga staden så kommer vi fortfarande behöva ett godkännande innan vi sjösätter den så att allt ser bra ut och inte är en fara för både miljön, människor och djur. Vi har bestämt att använda oss utav olika företag som sysslar med bygge inom våran kategori.

Om vi nu utgår från att staden är byggd. Som skrivet innan så behöver vi få ett godkännande för att få sjösätta den, materialet behöver godkännas, konstruktionen i sig ska också godkännas och även de olika system som verkar inom staden. Detta tänker an dock borde godkännas innan man börjar bygga, dock så kan man behöva ett ytterligare godkännande när man ser hela konstruktionen framför sig. Därför så kommer vi behöva en slutbesiktning och ett godkännande från en makt som staten.

Marknadsföring

Det finns inga likartade produkter på marknaden jämfört med våran stad, detta gör det väldigt svår att marknadsföra den när den närmaste produkten som säljs är husbåtar. Eftersom det är en så pass ny produkt och kanske till och med en helt ny idé för vissa människor så finns det fler negativa vägar som resultatet av marknadsföringen kan ta än positiva vägar, detta enligt min erfarenhet.

Därför måste vi vara väldigt noggranna när vi marknadsför produkten och så pass förberedda som möjligt för ALLA frågor som kan uppstå om våran produkt. Det är också viktigt att vi inte undanhåller fakta eftersom om något går fel på den här staden så finns det livshotande risker. Dessa är dock inte särskilt många och risken för att de ska uppstå en sådan situation är mindre än risken för att man ska vara med i om en bilolycka, detta är ett liknande argument som de flesta andra företag som marknadsför något där det finns risker använder sig av och därför så tycker jag att vi också bör göra det. Men det är också viktigt att vi är så ärliga som möjligt mot kunderna eftersom de faktiskt ska bo på staden förhoppningsvis för resten av deras liv om de så vill.

Försäljning

Eftersom inga likartade produkter existerar på marknaden så kan vi inte jämföra hur de säljs vilket resulterar i att vi har väldigt lite information att gå på. Det liknande produkterna som inte är båtar av olika slag finns bara i prototypform och har därför inte marknadsförts. Dock som vi skulle kunna marknadsföra våran produkt är genom ren och skär marknadsföring, vilket kan handla om att kolla vårat nätverk eller att annonsera på internet.

Men eftersom detta är en helt ny produkt så måste vi ut med den på marknaden, det är ju inte så att människor sitter och letar efter en flytande stad när de letar bostad. Därför måste vi använda oss av olika medietjänster så som tv-reklam, tidningar och sociala medier.

Det kommer vara svårt att sälja in staden på marknaden men dock efterfrågas många bostäder och det är mestadels därför vi kom fram till den här idén. Det jag vill säga med detta är att det vinns många kunder ute i världen, de måste bara få reda på att staden existerar.

Service

Det kommer finnas mycket att göra på staden dagligen, så vi kommer behöva mycket folk som jobbar. Vi kommer bland annat att behöva lärare, bönder, transporttjänster och en styrelse. Detta är inte allt men det är bland det viktigaste, dock kommer vi att behöva ett system för vad vi gör med kriminella och därför sp kommer vi också behöva ha poliser på staden. Vi hade ett problem med vad vi skulle göra med brottslingar och kom fram till att vi helt enkelt får skicka dem till det närmast fängelset från våran position. Dock behöver vi ha någon form av överenskommelse mellan staden och fängelset så att de är beredda på att få fångar från staden också.

Som skrivet innan så kommer vi ha transportservice som skjutsar människor till och från staden med hjälp av båtar och helikoptrar. Detta orsakar att vi behöver både mekaniker och piloter som jobbar för oss på staden, först tänkte vi inte ha några mekaniker på staden eftersom vi inte tänkte ha någr fordon ombord.

Destruktion

Tanken med staden är att den ska hålla väldigt länga och att den inte ska behöva servas så ofta, därför har vi valt att göra allt så hållbart som det bara går med rostfritt stål så att om det mot all förmodan skulle behöva rivas så går det mesta att återvinna ändå. Men det är inte tanken eftersom de flesta felen som kan uppstå ska gå att laga ombord eftersom konstruktionen är modulbaserad och eftersom skrovet är uppdelat i kammare som bidrar till hur lätt det blir att laga olika fel som kan uppstå själva skrovet.

Återanvändning

Eftersom staden ska vara helt miljövänlig vad gäller energi och näst intill helt självförsörjande så är det viktigt att man återanvänder så mycket som möjligt av de avfall som uppstår i staden så att man sparar energi genom att slippa skapa nytt material. Staden i sig kommer gå att återanvända till exempel när den inte ska användas ute på havet längres så om man får upp den på land så kan den fungera exakt som en vanlig stad på land. Om det nu skulle vara så att man inte lyckas få upp hela staden på land eftersom det skulle kräva enorma resurser så kan man bara plocka av husen från plattan och använda dem till att bygga en ny stad.

Återvinning

I staden så hade vi tänkt att använda så lite plaster och så mycket återvinningsbart material som möjligt, men det kommer finnas undantag och därför har vi fokuserat mer på återanvändning än på återvinning dock så kommer vi ha ett återvinningssystem i staden som återvinner och återanvänder så mycket av stadens sopor som det bara går.

Eftersom staden kommer vara byggt i mestadels rostfritt stål så kommer det vara möjligt att smälta ner den, dock skulle även detta kräva väldigt stora resurser vilket jag inte tror skulle vara värt att lägga ner tid på och därför är det bättre att återanvända större delen av staden istället.

Diskussion

Om vi utgår från den fakta vi har samlat in så är det inte mycket om hur den ska fungera eftersom vi bara hittade en annan prototyp än våran egen vilken inte var så utvecklad som man kunde önska. Men detta känns som en genomför idé eftersom sol- och vatten – energi är både starka energikällor i naturen, dock kan man fråga sig om det räcker vilket jag inte har ett rakt svar på utan det beror på vädret vilket är ett problem det är därför som vi kommer behöva reservgeneratorer och batterier ifall det värsta skulle inträffa.

Jag tror också att människor kommer vara rätt skeptiska mot idén i början eftersom den är så pass ny och man vill nog inte vara den första som provar en sådan idé som kan bli en sådan katastrof om det skulle gå fel. Detta bland annat eftersom den kommer kosta väldigt mycket pengar och resurser att bygga samt att hålla den i skick.

Så om jag skulle vara en av de som har intresse i att bosätta sig på en sådan stad såå skulle jag vara väldigt tveksam i början just eftersom den är en helt ny idé till de flesta och en del kanske till och med inte har en aning om vad den tjänar för syfte.

Om vi kollar på hur den är byggd så tycker jag att konstruktionen inte ser så lämplig ut för att vara ute till havs men detta är för att vi inte ville härma Vincents idé (V. Callebaut 2008) och eftersom den här konstruktionen är helt genomförbar ändå.

Jag skulle personligen aldrig vilja bosätta mig på en stad likt denna, men jag förstår varför en del skulle vilja det. Dock tänkte jag att detta kunde bli ett problem men det visade sig bli raka motsatsen eftersom jag använde mig själv som ett test för hur den skulle vara konstruerad för att människor som tänker som jag skulle vilja bo på den.

Men eftersom den minskar överbefolkningen mycket och hjälper människor som hotas av översvämningar så är det mer värt jämfört med kostnaderna för att bygga staden och därför så tjänar man mer på att skapa den här staden, utefter den fakta jag har samlat in.

Eftersom vi använder oss av Arkimedes princip så behöver vi inte skapa skrovet i ett flytande material och därför så kan vi skapa det i ett material som orkar bära upp staden vilket gör den mer hållbar.

De sidor jag har använt mest är sidor till olika företag som bygger städer och båtar för att ta reda på hur de jobbar. Jag har även använt sidor om andra prototyper för att få tips på hur vi ska skapa våran prototyp. Dessa sidor verkar pålitliga eftersom företagshemsidorna är ju just för att få till sig kunder och eftersom vi skulle bli kunder eller samarbetspartners så är det nästan säkert riktig information. Vad gäller prototypen så har han själv en prototyp som han vill producera, denna var en seriös idé eftersom man märkte att det var en känd person som har jobbat med liknande projekt som hade producerat inlägget. Jag har även använt information från andra liknande sidor som hade i stort sätt samma upplägg men dessa kändes inte lika effektiva de var trovärdiga men inte lika effektiva.

 

Slutsats/Sammanfattning

Slutsatsen vi kan dra är att detta är en fullt möjlig idé att genomföra, och det kommer bli lättare eftersom vi hat många samarbetspartners som kan bidra till projektet. Det kommer att vara dyrt att genomföra det men vi kommer täcka kostnaderna med intäkterna därför är detta en bra idé att genomföra och eftersom den hjälper i stort sätt hela världen så är det inget man kan avvara en längre tid.

 

 

Källförteckning/Referenslista

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.