Luftförvärmare
Energiprojektet
0

Luftförvärmare

juni 1st, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Detta är artikeln kring luftförvärmaren som vår grupp i TE15 har byggt i energiprojektet....
Frågor och svar om vindkraft
Energiprojektet
0

Frågor och svar om vindkraft

april 28th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel besvarar flera frågor om vindkraft. Som t.ex. dess miljöpåverkan, lönsamhet och elkostnader. Artikeln hittar ni...
Olika solkraftssystem
Energiprojektet
0

Olika solkraftssystem

april 28th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel handlar om olika solkraftssystem och har information kring användandet av solkraft i hemmet. Artikeln hittar ni...
Konstruera en luftförvärmare
Energiprojektet
0

Konstruera en luftförvärmare

april 28th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel beskriver hur man kan konstruera en luftförvärmare. Artikeln hittar ni...
Fakta om luftförvärmare
Energiprojektet
0

Fakta om luftförvärmare

april 28th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel har fakta om luftförvärmare. Artikel hittar ni...
Olika typer av luftförvärmare
Energiprojektet
0

Olika typer av luftförvärmare

april 27th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel handlar om olika typer av luftförvärmare. Den jämför de olika konstruktionerna och beskriver hur de fungerar. Artikeln hittar...
Bygg en luftförvärmare
Energiprojektet
0

Bygg en luftförvärmare

april 27th, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel beskriver hur man kan bygga en luftförvärmare.   Artikeln hittar...
Vindkraftverkens funktion
Energiprojektet
0

Vindkraftverkens funktion

april 22nd, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel handlar om hur vindkraftverk fungerar. Den beskriver t.ex. att vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi, och att de fungerar optimalt när vindarna har en hastighet på 12-14 m/s och...
Vindkraftverkens maskinhus
Energiprojektet
0

Vindkraftverkens maskinhus

april 22nd, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel handlar om maskinhuset som finns i vindkraftverk, maskinhuset består av t.ex. en drivlina och elsystem. Den beskriver även girsystemet som finns i vindkraftverk. Artikeln kan ni...
Vindkraften i framtiden
Energiprojektet
0

Vindkraften i framtiden

april 22nd, 2016 | by Rasmus Fredriksson
Denna artikel handlar om vindkraftens framtid. Den beskriver att fokuset ligger på att bygga bättre vindkraftsparker och att öka tillförlitligheten och effektiviteten hos vindkraftverk. Artikeln beskriver även varför det...