no-cover
Bränsle
0

Vattenkraft

maj 8th, 2019 | by Otto Hansson
Vattenkraften svarar i dag för ca 45 procent av Sveriges elproduktion och en stor del av den tillgängliga reglerkapaciteten. Det gör vattenkraften till den enskilt största förnybara energikällan i Sverige. Sverige har som...
no-cover
Transport och fordon
0

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

maj 8th, 2019 | by Otto Hansson
Fördelar och nackdelar med vattenkraft Fördelar Den största fördelen är att merparten av elen kommer ifrån vattenverk. Man kan också spara vatten i stora vattenmagasin och på så sätt spara el. Det är väldigt...
no-cover
Transport och fordon
0

Vågkraft

maj 8th, 2019 | by Otto Hansson
En ny form av energi Havets vågor handlar om vattenrörelser, vilket är en enorm potentiell kraft vi människor än så länge bara har börjat lära oss att dra nytta av. Energislaget är ganska nytt och metoderna för att...
no-cover
Transport och fordon
0

Vattenmagasin

maj 8th, 2019 | by Otto Hansson
Eftersom det på stora delar av året inte kommer tillräckligt med vatten för att hålla turbinerna igång kan man lagra vatten i stora vattenmagasin. När man sedan behöver mer el kan man omvandla lägesenergin till el som vi...
no-cover
Elevprojekt
0

Hur funkar vattenkraft

maj 8th, 2019 | by Otto Hansson
Man kan inte lagra stora kvantiteter el men eftersom man kan lagra vatten kan man på det sättet lagra el. Denna elen sparas med hjälp av stora vattenmagasin som man sedan kan reglera vattentrycket och på det sättet hur...
no-cover
3D-skrivarteknik
0

CNC styrd tillverkning Mat

december 19th, 2018 | by Otto Hansson
Vad är 3d-tillverkning? Med 3d tillverkning kan man tillverka nästan vad som helst. Med den nya tekniken kan man istället för att använda dyra tillverkningsmetoder såsom att t.ex. fräsa mallen i metall eller plast i en CNC...